גילוי נאות

רימונים סוכנות לביטוח בע”מ  ורימונים צפון סוכנות לביטוח (2018) בע”מ (להלן: “הסוכנות“), הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, בבעלות משותפת עם מיטב דש השקעות בע”מ, אשר פועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (לא יועץ פנסיוני).

הסוכנות מהווה בית סוכן ומעניקה שירותים מקצועיים, שיווקיים וטכנולוגיים לסוכני ביטוח לטובת הפעילות שלהם מול הלקוחות, רימונים מקבלת תגמול בגין שירותים אלו ישירות מהיצרנים השונים איתם הסוכנים פועלים.

הסוכנות והסוכנים מטעמה פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם הגופים המוסדיים הבאים: מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ, מגדל חברה לביטוח, הראל חברה לביטוח, הפניקס חברה לביטוח, כלל חברה לביטוח, מנורה מבטחים חברה לביטוח, איילון חברה לביטוח, הכשרה חברה לביטוח, אלטשולר שחם פנסיה וגמל, פסגות גמל והשתלמות,

במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הביטוח של החברות הנ”ל והגופים הקשורים אליהם.

אנו מבקשים ליידע אותך כי, בעבור שיווק מוצרים פנסיונים באמצעות סוכנים מורשים החברים בקבוצה, של הגופים לעיל סוכנותינו מתוגמלת על ידי אותם גופים מוסדיים בעמלת הפצה.

במסגרת קביעת דמי הניהול והתגמול אותו תקבל סוכנותינו מהגופים המוסדיים השונים, נלקחים בחשבון השירותים אותם אנו מעוניינים ומחויבים על פי דין להעניק לקהל לקוחותינו על פי דין.